Kalite Politikamız

Kalite Politikamız; Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizle en üst düzeyde katma değerler sunarak, müşteri memnuniyeti için mükemmelliği hedefleyen, tüm çalışanlarımızın gönüllü ve bilinçli katılımları ile oluşturulmuş bir "Kalite Yönetim Sistemi"ni kurmak, bu sistemin devamlılığını ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kalite yaklaşımımıza bağlı olarak yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz farklı ulusal ve uluslararası denetim kuruluşlarınca denetlenmiş, üretim ve yönetim kalitemiz farklı belgeler verilmek suretiyle söz konusu kuruluşlar tarafından onaylanmıştır.

Güneş Tel sektörün en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı hedef edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir. Üretmekte olduğumuz ürünlerimizi;

Zamanında ve uygun maliyetle sunarak ve uluslararası standartlara uyarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

İşletmemizin tüm süreçlerini, belirlenmiş performans kriterlerine göre sistematik bir şekilde sürekli izleyip, hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak üzere kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek,

Kalite yönetim sistemimizin temel unsuru olan çalışanlarımızın geliştirilmesini ve kalite yönetim sistemimize katılımını sağlamak,

Hizmetimizin kalitesini ve verimliliğini etkileyen unsurları geliştirmek üzere üretim, tasarım ve laboratuvar alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

Hizmetlerimizi geliştirirken çevre duyarlılığını her zaman ön planda bulundurmaktır.


Tüm hakları Güneş Tel’e a ittir.

2021  © GÜNEŞ TEL