Sosyal Sorumluluk

Tüm süreçlerde; insan sağlığına ve çevreye zararlı malzeme kullanımını azaltmak, zararlarını kontrol altına alarak iyileştirmelerde bulunarak,

Doğal kaynakları verimli kullanmak ve geri dönüşümlerini sağlayarak,

Ülke ekonomisine vergi ödeyerek (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Emlak Vergisi vb.) ve fonlarla (SSK ve İşsizlik Sigortası Primleri vb.) katkıda bulunarak,

Yakın çevrede yaşayanlara öncelik vererek istihdama katkıda bulunarak,

Yerel Yönetim ve Resmi Kuruluşlar ile sürekli ve devamlı iyi ilişkiler içinde olmak,

İhracat yolu ile ülkemize döviz girdisi sağlayarak,

Üniversite ve Meslek Lisesi öğrencilerine staj imkânı sağlayarak eğitime katkıda bulunarak,

Çeşitli özel ve resmi kuruluşların istatistiki ve araştırma amaçlı anket çalışmalarına doğru cevaplar vererek çalışmalara katkıda bulunarak (DİE, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları vb.)

Topluma, ekonomiye, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve devletine karşı sosyal sorumluluk görevlerini tüm üstün çabalarıyla yerine getirmektedir.


Tüm hakları Güneş Tel’e a ittir.

2021  © GÜNEŞ TEL